04-06-2018 Warszawa, Centrum Nauki Kopernik

8:30 - 9:30REJESTRACJA I POWITALNA KAWA
9.30 - 10.00WPROWADZENIE/POWITANIE

- Krzysztof Tchórzewski (TBC) – Minister Energii
- Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP
10.00 - 10.30KEYNOTE SPEECH
EUROPEJSKA PERSPEKTYWA ROZWOJU PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO
I TRANSPORTOWEGO


- Joanna Szychowska - Automotive and Mobility Industries, DG GROW, European Commission
10.30 - 11.00SESJA SPECJALNA - JEDEN na JEDNEGO

- Firechat z Michałem Kurtyką, Wiceministrem Energii – rządowy PLAN ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI a:
- dokonania i perspektywy rozwoju branży elektromobilności na podstawie 2 lat doświadczeń;
- Pakiet na Rzecz Czystego Transportu (ustawa o elektromobilności
i Funduszu Niskoemisyjnego Transportu jako narzędzia tworzenia
i rozwoju nowego rynku);

MODERATOR:
Piotr Chęciński - publicysta, dziennikarz gospodarczy, redaktor naczelny polskieradio.pl
11.00 - 11.30PRZERWA KAWOWA
11:30 - 13:00DEBATA INAUGURACYJNA
ELEKTROMOBILNOŚĆ I PALIWA ALTERNATYWNE WSTRATEGII ROZWOJU KRAJU, W PLANIE INWESTYCYJNYM PAŃSTWA I W STRATEGIACH KLUCZOWYCH SPÓŁEK ENERGETYCZNYCH
Prezentacja wprowadzająca:
Gość Specjalny - Michał Kurtyka, Wiceminister Energii

Zagadnienia szczegółowe:
• Państwo polskie stawia na elektromobilność;
• Elektromobilność – cele, narzędzia, mechanizmy wsparcia;
• Kierunki rozwoju przedsiębiorstw energetycznych – innowacyjność podstawą rozwoju;
• Rozwój nowych źródeł energii i inteligentnych sieci dystrybucyjnych oraz magazynów energii i paliw na rzecz elektromobilności;
• Zadania Operatorów Systemów Przesyłowych i Dystrybucyjnych w realizacji Planu Rozwoju Elektromobilności - działania na rzecz przebudowy sieci dystrybucyjnych oraz rozwój infrastruktury ładowania;
• Jak polskie firmy mogą zarabiać na elektromobilności?
• Współdziałanie z interesariuszami elektromobilności;
• Jak akcjonariusze i inwestorzy postrzegają zaangażowanie się spółek energetycznych w realizacje Planu Rozwoju Elektromobilności?
• Napędy alternatywne (LNG/CNG oraz wodór) i rozbudowa ich infrastruktury.

MODERATOR:
Piotr Piela - Ernst&Young

UCZESTNICY:
PGE Polska Grupa Energetyczna – Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. innowacji,
Energa – Obrót S.A. - Dariusz Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu,
ENEA – Piotr Adamczak, Wiceprezes ds. handlowych
GRUPA LOTOS – Mateusz Aleksander Bonca, Prezes Zarządu,
PKN ORLEN – Zbigniew Leszczyński, członek Zarządu ds. sprzedaży,
JSW – Daniel Ozon, Prezes Zarządu
13.00 - 13.45LUNCH
13:45 - 15:30BLOK I
ILE POLSKIEJ INNOWACYJNOŚCI W ELEKTROMOBILNOŚCI?
Prezentacja wprowadzająca:


Zagadnienia szczegółowe:
• Wpisujemy się w światowe trendy rozwojowe czy też jesteśmy w stanie samodzielnie je kształtować?
• Polski pomysł na elektromobilność – chęci, możliwości i oferty start-upów;
• Nowe technologie pozyskiwania i magazynowania energii.
• Nowy model gospodarki - nowatorskie rozwiązania organizacyjne i funkcjonalne w na rynku elektromobilności,
• Czy elektromobilność przyspieszy rozwój branż komplementarnych? – budownictwa, drogownictwa, petrochemii, IT, osprzętu elektrycznego, itp.
• Finansowanie i ubezpieczenia ryzyka podmiotów gospodarczych działających na rzecz elektromobilności;
• PolStorEn – polska inicjatywa bateryjna i jej perspektywy oraz rola uczelni.

MODERATOR:
Wojciech Jakóbik - Editor in Chief - Biznes Alert

UCZESTNICY:

Ernst&Young - Jarosław Wajer
ING - Kazimierz Rajczyk, Dyrektor Zarządzający Sektorem w ING Bank Śląski
FPPE - Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
Nissan - Rober Prusiński, Dyrektor polskiego oddziału Nissan Sales CEE
BMW - Katarzyna Gospodarek, Dyrektor ds Komunikacji BMW Group Polska
URSUS SA - Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu
S.A.M. Polska Sp. z o.o. - Wacław Stevnert, Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A. - Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds inżynierii produkcji, pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds elektromobilności
Electromobility Poland S.A. - Piotr Zaremba, Prezes Electromobility Poland SA
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - Janusz Kipigroch, Główny specjalista w Departamencie Innowacji,


15:30 - 17:15BLOK II
ELEKTROMOBILNOŚĆ – SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA, JAKOŚCI POWIETRZA I ROZWÓJ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI - PERSPEKTYWA SAMORZĄDOWA
Prezentacja wprowadzająca:
Gość Specjalny – Daniel Baliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Zagadnienia szczegółowe:
• Elektromobilność bodźcem przyśpieszenia lokalnego rozwoju;
• Car-, Bus-, Truck- Sharing - podstawą rewolucji w transporcie. Kto podejmie wyzwanie i na jakich warunkach?
• Core biznes i serwis w zakresie elektromobilności – jaki rodzaj działalności i dla kogo?
• Udział samorządów – autonomiczne koncepcje urzeczywistniania elektromobilności;
• Programy SMART CITY a elektromobilność;
• Rozwój zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego – projekt E-bus;
• Orientacja na biznes i konsumentów – systemy zachęt, mechanizmy wsparcia;
• Wyzwania klimatyczne i środowiskowe przed jakimi stoi Polska – perspektywa średnio- i długookresowa z uwzględnieniem sektora transportu;
• Elektromobilność szansą na czystsze powietrze i poprawę kondycji zdrowotnej Polaków;
• Rola samorządów w stymulowaniu rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie;
• Rozwój sieci osiedleńczej i układów komunikacyjnych na potrzeby elektromobilności - budownictwo mieszkaniowe a infrastruktura ładowania;
• Współdziałanie władz centralnych, władz lokalnych i przedsiębiorców - wymiana doświadczeń, wzajemna kontrybucja, inspiracje oraz koordynacja współpracy.

MODERATOR:
Jerzy Kurella - Ekspert Instytut Staszica

UCZESTNICY:
MZA – Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu,
FRAIKIN – Robert Wojtiuk, Pricing Manager
Instytut Energetyki Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu,
URSUS BUS - Filip Walczak, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy ,
PZU S.A. - Paweł Surówka, Prezes Zarządu PZU S.A.,
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający
Polski Fundusz Energetyczny - Robert Zagożdżon, założyciel
17:15 - 17:30PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Michał Kurtyka - Wiceminister Energii
17.30 - 18.00POKAZ POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH/GAZOWYCH/AUTONOMICZNYCH (SAMOCHODY OSOBOWE, AUTOBUSY, SKUTERY)
18:00 - 20:00Koktajl networkingowy podsumowujący konferencję

 

Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa