Eastern Europe Energy Forum 2018

 

Eastern Europe Energy Forum – jedna z najważniejszych konferencji poświęcona przyszłości sektora energii w Polsce i Europie Wschodniej  odbędzie się 4 czerwca 2018 r. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.   

Głównym tematem Forum jest Program rozwoju elektromobilności oraz jego ogólnogospodarcze i społeczne skutki dla Polski. Forum stworzy płaszczyznę dialogu świata biznesu, administracji rządowej a także samorządowej. Będzie miejscem wspólnej refleksji nad naszą najbliższą przyszłością oraz nad rozwojem innowacyjności w polskiej gospodarce.

Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Po pierwsze – ze względu na temat i program Forum. Po drugie – z uwagi na obecność przedstawicieli rządu i samorządów, prezesów największych polskich firm energetycznych, motoryzacyjnych, budowlanych, IT,  start-up-ów, licznych ekspertów oraz prezydentów i burmistrzów polskich miast.

EEEF zostało zgłoszone przez Pracodawców RP do Ministerstwa Rozwoju, jako inicjatywa służąca realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (dokładnie celowi: 7, 9, 11, i 13 – info o celach tu: http://www.un.org.pl/ )

Stosowną deklarację w tej sprawie w dniu 6 grudnia 2017 złożył w MR Wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wspolne-dzialania-na-rzecz-celow-zrownowazonego-rozwoju/