Dlaczego warto dołączyć do wyjątkowej Konferencji
Eastern Europe Energy Forum?

Będzie to jedna z najważniejszych konferencji poświęcona przyszłości sektora energii w Polsce i Europie Wschodniej, a głównym tegorocznym jej lejtmotywem jest Program rozwoju elektromobilności oraz jego ogólnogospodarcze i społeczne korzyści (następstwa) dla Polski. Chcemy uczynić tę Konferencję płaszczyzną dialogu świata biznesu i administracji rządowej o także samorządowej. Chcemy, by było to miejsce wspólnej refleksji nad naszą najbliższą przyszłością, nad rozwojem innowacyjności w polskiej gospodarce oraz miejscem antycypowania rynkowych szans i barier na drodze postępu.
Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu? Po pierwsze – ze względu na temat i program Konferencji. Po drugie – z uwagi na obecność na Konferencji przedstawicieli rządu i samorządów, prezesów największych i najlepszych polskich firm energetycznych, motoryzacyjnych, budowlanych, IT i start-up-ów a także licznych ekspertów tych branż.

Elektromobilność – czyli wracamy do korzeni początków motoryzacji.

Mało kto zapewne zdaje sobie sprawę z tego, iż początki rozwoju motoryzacji na świecie wiążą się …z pojazdami elektrycznymi. Gwoli sprawiedliwości – pierwsze samochody były napędzane silnikami parowymi. Zanim jednak świat przesiadł się do samochodów spalinowych, przez sporo lat królowały samochody elektryczne. Nie wchodząc w historyczne spory odnotujmy jedynie, iż pierwszy pojazd elektryczny powstał w 1828 roku i jego autorstwo przypisuje się węgierskiemu wynalazcy A. Jedlikowi, zaś samochód spalinowy, autorstwa K. Benza i G. Daimlera – to dopiero rok 1885.
Czy rzeczywiście wracamy do korzeni motoryzacji? A jeśli tak – to dlaczego? Trudno się oprzeć wrażeniu, że tak w istocie dzieje się na świecie, a także i u nas, w Polsce. Decyduje o tym wiele różnych okoliczności, wśród których najistotniejsze znaczenie wydają się mieć względy technologiczne, regulacyjne, ekonomiczne i ekologiczne.
Potrafimy już wytwarzać tanio energię odnawialną, zaś rozproszona energetyka przybliża te źródła energii do miejsc bezpośredniego zużycia, stwarzając możliwości zasilania pojazdów elektrycznych bądź w miejscach garażowania, bądź w niemal dowolnym miejscu dostępnym publicznie. Poprawiają się sposoby magazynowania energii a same pojazdy elektryczne już dziś są wykorzystywane jako swoiste magazyny energii. Powoli, ale konsekwentnie zmienia się nasz punkt widzenia na sposoby przemieszczania się. W podróży coraz częściej cenimy ciszę i …niezawodność pojazdu a nie tylko jego prędkość. Nie ulega wątpliwości, iż pojazdy elektryczne są też bardziej wygodne, mniej skomplikowane w obsłudze i generalnie – czystsze i dużo bezpieczniejsze. A przy tym – są to pojazdy znacznie efektywniejsze energetycznie. Rośnie także nasza świadomość ekologiczna i coraz bardziej uświadamiamy sobie powiązanie zanieczyszczeń powietrza, w tym smogu, z jakością naszego życia i zdrowia. Zdaniem ekspertów – znaczenie dla rozwoju pojazdów elektrycznych mają także zmiany geopolityki surowcowej. I na koniec – najważniejsza okoliczność z punktu widzenia biznesu oraz naszych obywateli.
Stoimy wobec nowej szansy rozwojowej dla Polski. Trzeba te szanse mądrze antycypować i rozważyć, a w ślad za tym – konsekwentnie i racjonalnie realizować. Pracodawcy RP, jako merytoryczny Partner wydarzenia, są przekonani, iż Program rozwoju elektromobilności w Polsce może stać się z powodzeniem nowym kołem zamachowym naszej gospodarki na wzór dawnej produkcji „Polskiego Fiata 126p” i związanej z nim koprodukcji. Możemy ożywić różne branże gospodarcze i struktury samorządowe. Możemy zainicjować na szeroka skalę badania stosowane. Możemy wyprzedzić konkurencję i na stałe zaszczepić innowacyjność do naszej gospodarki. Możemy lepiej ochronić środowisko. Możemy i chcemy. Spróbujmy zrobić to razem.