Dotacje na fotowoltaikę

Odnawialne źródła energii to rozwiązanie przyszłości. Jedną z najpopularniejszych technologii są panele fotowoltaiczne, na które decydują się właściciele domów jednorodzinnych, rolnicy i przedsiębiorcy. Koszt inwestycji jest jednorazowy, ale wysoki. Rozwiązaniem problemu będzie dofinansowanie do fotowoltaiki. Kto może się o nie ubiegać? Jakie są programy dotacji dla fotowoltaiki w 2021 roku? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

dofiansowanie na fotowoltaikę

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2021 - skąd ich rosnąca popularność?

Dzięki temu, że instalacja to uniwersalne rozwiązanie, niewymagające obsługi, doinwestowywania i specjalnych warunków, decyduje się na nie coraz więcej osób. Sprzyjają temu także zmiany w prawie, działania promocyjne branży, rekomendacje użytkowników, rosnące ceny prądu i coraz więcej dni słonecznych w roku, ale też dofinansowania do fotowoltaiki oraz ulgi, które są udzielane w ramach różnego rodzaju programów (ogólnopolskich i regionalnych). Zwykle elektrownie słoneczne zwracają się po kilku, a nawet kilkunastu latach – z dotacją czas zwrotu ulega znacznemu skróceniu.

Kto może ubiegać się o dotację na fotowoltaikę?

Montaż instalacji fotowoltaicznej rekomendowany jest zarówno w gospodarstwach domowych, jak i rolnych czy w firmach. Każdy z inwestorów ma szansę na otrzymanie dotacji na panele fotowoltaiczne w formie dofinansowania, ulgi albo pożyczki na korzystnych zasadach. Decydując się na panele słoneczne warto sprawdzić, jakie obecnie trwają programy i jakie są ich zasady. Na wsparcie finansowe dla instalacji PV mogą liczyć wszystkie grupy inwestorów – poniżej prezentujemy programy, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – który program wybrać?

  • Program “Mój prąd” – to dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, skierowane do osób fizycznych. Nabór wniosków ruszy 1 lipca 2021 i obejmie swoim zakresem inwestycje dokonane od 1 lutego 2020 roku. Będzie finansowany z funduszy unijnych, a nie jak dotychczas z krajowych – nie są znane jeszcze szczegóły dotyczące kwot i zasad. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wkrótce ogłosi szczegóły dotyczące tej formy wsparcia.
  • Program “Czyste powietrze” – ma on na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych i redukcję lub uniknięcie emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Przeznaczono na niego 103 mld zł i będzie trwał do 2029 roku. Wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki (ale też pomp ciepła, wymiany kotłów, ocieplenia domów) mogą złożyć właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Istnieje możliwość łączenia dotacji z programu “Czyste powietrze” z ulgą termomodernizacyjną i programami gminnymi.
  • Regionalne Programy Operacyjne – poszczególne województwa, gminy czy miasta często mają własne programy, które pozwalają na pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii. Na przykład fotowoltaika Warszawa to dotacja 1500 PLN za każdy kWp instalacji (maksymalna kwota to 15 000 zł), a fotowoltaika Poznań to Program Słoneczne Dachy skierowany do spółdzielni oraz wspólnot.
  • Agroenergia – jest to program dofinansowań do fotowoltaiki dla rolników, dedykowany tym z nich, którzy posiadają grunty rolne o powierzchni 1 – 300 ha. Pomoc może przyjąć formę bezzwrotnej dotacji (w kwocie do 25 000 zł) lub pożyczki na preferencyjnych warunkach na zakup m.in. instalacji fotowoltaicznej o mocy 10-50 kW. Beneficjent nie może korzystać jednocześnie z innych dofinansowań, ale może połączyć otrzymaną dotację z ulgą inwestycyjną (odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji).
  • Energia Plus – obejmuje zakresem pożyczki i dofinansowania instalacji fotowoltaicznych dla firm. Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski do programu można składać do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków na stronie internetowej NFOŚiGW w Generatorze Środków o Dofinansowanie. Dopłaty do fotowoltaiki w ramach Energii Plus wynoszą: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 50% kosztów kwalifikowanych oraz dla zwrotnych form dofinansowania – od 0,5 mln zł do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych.
  • Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników – polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie danej gminy (w której nastąpiła budowa instalacji) w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Rolnik musi ponieść pełen koszt inwestycji, a ulga przyznawana jest po zakończeniu montażu.
  • Ulga termomodernizacyjna – dedykowana właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych (również szeregowych i bliźniaków), którzy rozliczają się za pomocą PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37. Limit wydatków do odliczenia wynosi 53 tys. zł, co można czynić przez 6 kolejnych lat (gdy kwota odliczenia nie znalazła pokrycia w dochodzie podatnika za rok podatkowy). Ulgę można łączyć z programami “Czyste powietrze” i “Mój prąd”.

Fotowoltaika – dofinansowanie 2021 podsumowanie

Chcąc zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną warto zdecydować się na zakup i montaż instalacji PV. Choć to duży wydatek, to można być pewnym jego zwrotu na przestrzeni lat. Skutecznym sposobem na redukcję wydatku jest skorzystanie z dofinansowania inwestycji. Jeśli planujesz starać się o dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii albo dla dużych systemów fotowoltaicznych (np. na potrzeby gospodarstwa rolnego albo funkcjonowania firmy) – warto dokonać kalkulacji i znaleźć najkorzystniejszą formę wsparcia.

Dofinansowanie 2021 na fotowoltaikę nierzadko może płynąć z różnych źródeł – nie każdy rządowy program wyklucza inny program dotacyjny czy ulgę. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze specjalistą, który zna aktualnie funkcjonujące dofinansowania od podszewki i na pewno rozwieje Twoje wątpliwości.

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na Twoje pytania!

    Dowiedz się więcej o fotowoltaice