Program czyste powietrze

Inwestycja w odnawialne źródła energii jest wspierana przez rząd i Unię Europejską. Jedną z takich form zachęcających do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska jest rządowy Program Czyste Powietrze. Jakie są zasady, co obejmuje i kto może skorzystać? Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji na temat dofinansowania fotowoltaiki w programie „Czyste Powietrze”.

finsowanie fotowoltaiki
program czyste powietrze

Czym jest Program Czyste Powietrze?

“Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła, realizowany od 2018 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dedykowany jest właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, którzy mogą wykorzystać przyznaną dotację na wymianę źródła ciepła, a także na prace związane z termomodernizacją. Najczęściej wymieniane są stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe, które zastępuje się tymi nowoczesnymi, spełniającymi obowiązujące normy i gwarantujące wysoką wydajność. Celem programu jest poprawa jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie odpadów.

Wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku to wybór, który się opłaca z uwagi na ekologię, zdrowie i oszczędności finansowe. Dzięki środkom z programu Czyste Powietrze każdy właściciel bądź współwłaściciel budynku jednorodzinnego może otrzymać realne wsparcie finansowe dla swojej inwestycji w efektywne i bezpieczne źródła ciepła. Może to dotyczyć modernizacji budynku (ocieplenie, docieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana okien i drzwi), wymiany źródła ciepła (np. zakup i montaż nowego pieca, pompy ciepła) czy inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Wspomniane rozwiązania sprzyjają poprawie jakości powietrza, ale też pozwalają na zaoszczędzenie na codziennych wydatkach za sprawą efektywniejszego zarządzana energią cieplną w swoim domu. Przykładowo instalacje fotowoltaiczne pozwalają na redukcję kosztów do absolutnego minimum – prąd wyprodukowany w słoneczne dni magazynowany jest w sieci, a następnie prosument może go wykorzystać na zasadzie opustu w ciągu 12 miesięcy (za 20% wartości przy instalacjach do 10 kWh lub 30% przy tych od 20 do 50 kWh). Maksymalna kwota, jaką beneficjent może uzyskać, wynosi obecnie 37 tys. zł, a czas realizacji prac wynosi do 30 miesięcy. Wniosek o dofinansowanie można złożyć jedynie w przypadku inwestycji, które rozpoczęły się w okresie ostatnich 6 miesięcy od dnia jego dostarczenia.

Kto skorzysta z programu „Czyste Powietrze”?

Program priorytetowy Czyste Powietrze dedykowany jest właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Aby stać się beneficjentem konieczne jest złożenie wniosku, który będzie zgodny z wytycznymi programu na dany rok.

Na stronie internetowej projektu „Czyste powietrze” 2021 umieszczono kalkulator dofinansowania, pozwalający sprawdzić, na jaką sumę można w danym przypadku liczyć, a także wszelkie informacje dotyczące wymogów, jakie beneficjent musi spełnić. „Czyste powietrze” w bieżącym roku dedykowany jest:

  • osobom mającym roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł (wniosek o dotację do 30 tys. zł);
  • osobom, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym albo 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym (dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w wys. do 37 tys. zł).
  • rolnikom, których dochód roczny nie może przekracza trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Gdzie i jak składać wnioski w programie „Czyste Powietrze”?

Nabór wniosków do aktualnie obowiązującej wersji programu „Czyste powietrze” realizowany jest poprzez stronę wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Elektroniczny wniosek należy skrupulatnie wypełnić a następnie dostarczyć go na jeden z kilku sposobów. Po pierwsze może zrobić to online poprzez portal gov.pl – wystarczy mieć profil zaufany albo podpis elektroniczny. inną opcją jest wydrukowanie i zaniesienie osobiste lub wysłanie pocztą do siedziby właściwego wojewódzkiego funduszu bądź gminy, która zawarła stosowne porozumienie z funduszem – ich lista znajduje się na oficjalnej stronie programu. Do wniosku „Czyste powietrze” należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, jak np. zaświadczenie o miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego (konieczne w przypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu finansowania). Czas na rozpatrzenie wniosku w 2021 roku wynosi maksimum 30 dni, a gdy wniosek złożymy w wyznaczonym banku – nawet 14 dni – to nowe zasady, jakie zaszły w Programie od tego roku.

Skorzystaj z programu ‘Czyste Powietrze’

Zainteresowany dofinansowaniem z programu? W takim razie należy wypełnić wniosek i złożyć go zgodnie ze wskazaniami. Jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, sporządzona zostanie umowa o dofinansowanie, a Ty otrzymasz dotację na audyt energetyczny, demontaż nieefektywnego źródła ciepła, a także na fotowoltaikę, wymianę źródła centralnego ogrzewania (np. kotłów na paliwo stałe), montaż pompy ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i wiele innych przedsięwzięć ujętych w Programie ‘Czyste Powietrze’. Warto pamiętać, że wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o dotację w ramach innego przedsięwzięcia: programu “Mój Prąd”, obejmującego dofinansowanie na fotowoltaikę w wysokości 5 tys. złotych.

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na Twoje pytania!

    Dowiedz się więcej o fotowoltaice